Ghidul tău de incredere

termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII

 1. Acest website este proprietatea Asociației Pentru Toplița, cu sediul în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl. A, sc. II, ap. 20, județul Harghita, înscrisă în Registrul național  al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 1594/A/2021. Toate drepturile aferente prezentului website (conținut, servicii prestate ș.a.) sunt rezervate.
 1. Definiții
 • Asociația/Intermediarul – Asociația Pentru Toplița, care acționează în derularea prezentului contract în calitate de intermediar între operatorul de turism și client;
 • Clienți/Utilizatori– persoanele care doar accesează platforma deținută de Asociația Pentru Toplița și persoanele care doresc și să rezerve cazare sau alte servicii de agrement oferite prin intermediul acesteia.
 • Operator de turism – persoana fizică sau juridică, deținător al unui hotel, pensiune, casă de vacanță, apartament sau alte asemenea imobile, care oferă servicii de cazare pe platforma deținută de Asociația Pentru Toplița; totodată, este operator de turism și persoana (fizică sau juridică) care prestează serviciile de agrement intermediat prin portalul nostru.
 • Plată – în accepțiunea părților, plata se consideră făcută la momentul creditării contului bancar cu sumele de bani achitate de client; cu toate acestea, dacă în termen de 24 de ore sumele de bani nu au intrat în contul creditorului, plata nu se consideră efectuată.
 • Portal – platforma deținută de Asociația Pentru Toplița, www.visittoplita.ro, unde vor fi publicate unitățile de cazare deținute de operatorii de turism;
 • Servicii/servicii comisionate/servicii turistice – serviciile puse la dispoziție de operatorul de turism, promovate prin intermediul portalului (cazare, restaurant, agrement);
 • Zi – zi calentaristică; termenele calculate pe zile se calculează pe sistemul zilelor libere (prima și ultima zi nu se iau în calcul).
 1. Serviciile furnizate de Asociație
 • Asociația Pentru Toplița este o organizație non-profit care are ca scop, printre altele, realizarea, promovarea, dezvoltarea activităților din ramura turism în municipiul Toplița și împrejurimi. Ne propunem promovarea și dezvoltarea turismului local, respectiv să vă oferim cele mai bune locuri de cazare și cele mai autohtone experiențe, sens în care am realizat website-ul www.visittiplita.ro, prin care vă punem la dispoziție un sistem care vă asigură posibilitatea de a căuta și rezerva diferite servicii turistice, furnizate de operatori de turism locali.
 • Asociația Pentru Toplița acționează exclusiv în calitate de intermediar, sens în care obligațiile noastre se limitează la intermedierea serviciilor care vor fi oferite de operatorii de turism. Intermediarul nu este furnizor al serviciilor alături de operatorii de turism, nu este parte a relației contractuale dintre operatorul de turism și clienți și nu își asumă nicio răspundere pentru serviciile pe care aceștia le vor furniza.
 • Relația noastră cu operatorii de turism este guvernată de termeni și condiții separate, care constituie contractul dintre noi și operatorii de turism.
 1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor
 1. Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de mai jos înainte de a efectua o rezervare. Accesul și utilizarea site-ului sunt reglementate de termenii și condițiile prezentate în cele ce urmează. Prin utilizarea portalului și efectuarea unei rezervări, confirmați că ați citit și sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos, cu toate consecințele rezultate.
 2. Prin acceptarea termenilor și condițiilor site-ului, confirmați că aveți posibilitatea legală de a încheia acte juridice civile în nume propriu și că toate datele furnizate și necesare pentru rezervare sunt corecte, complete și adevărate în momentul în care efectuați rezervarea.
 3. Vă asigurăm că luăm în mod constant măsuri astfel încât datele prezentate pe portalul nostru să fie corecte și să fie actualizate în timp real, sens în care și contractele pe care le încheiem cu operatorii de turism conțin clauze și sancțiuni aferente.
 4.  Informațiile pe care le prezentăm pe portal (disponibilitate, prețuri, fotografii etc.) ne sunt comunicate de către operatorii de turism care își promovează afacerile pe portalul nostru, astfel încât nu garantăm acuratețea informațiilor de pe site și nu putem fi trași la răspundere dacă acestea nu sunt corecte sau complete la momentul în care completați formularul de rezervare.
 5. Totodată, nu putem fi trași la răspundere pentru încetarea temporară, parțială sau totală, a portalului nostru, cauzată de motive de natură tehnică (cu titlu exemplificativ, dar fără la a ne limita la acestea, defecțiuni, mentențață etc.) sau alte motive.
 6. Pe portal este publicată o pagină separată pentru fiecare operator de turism, care conține termenii și condițiile stabilite de aceștia și care vor trebui acceptate de clienți separat de prezentele termeni și condiții, anterior completării formularului de rezervare. Acestea vor cuprinde, fără a ne limita la acestea, următoarele informații:
  1. Prețuri;
  1. Calendar pentru check-in și check-out;
  1. Particularități ale unității de cazare care trebuie cunoscute de clienți: ex: drum rău,semnal telefon rău, internet slab;
  1. Costuri suplimentare pentru anumite facilități;
  1. Politica în ceea ce privește copiii;
  1. Politica animalelor de companie;
  1. Posibilitatea de suplimentare a capacității de cazare;
  1. Regulament general: fumat, deteriorarea bunurilor, accidente ce aduc prejudicii unității de cazare;
  1. Condiții impuse asupra operatorilor de turism, ce prin nerespectarea lor poate aduce întreruperea parteneriatului cu unitățile de cazare.

V.   Condiții de rezervare

 1. Sejurul minim de cazare care poate fi rezervat prin intermediul portalului este de 2 nopți.
 2. Clienții sunt responsabili pentru cazarea aleasă. Asociația nu este responsabilă dacă stilul de proprietate nu se ridică la așteptările clienților sau dacă unitatea de cazare nu corespunde în vreun alt fel așteptărilor clienților, aceștia având obligația de analiza cu atenție informațiile despre proprietăți și a vizualiza fotografiile disponibile pe portal înainte de rezervare. Fotografiile prezentate pe site au doar scop informativ și nu pot fi considerate parte integrantă a prezentului contract, fiind comunicate de către operatorii de turism.
 3. Parcursul unei rezervări este următorul:

– Clientul selectează unitatea și serviciile pe care dorește să le rezerve, verifică disponibilitatea, acceptă termenii și condițiile (atât ale asociației, cât și ale operatorului de turism) prin bifarea câmpului special alocat în acest sens și completează un formular în vederea efectuării unei rezervări. Numele persoanei din formularul de rezervare rămâne singurul contact și este responsabil pentru proprietatea rezervată și comunicarea cu operatorii Visit Toplița.

– Formularul astfel completat este preluat de un operator al asociației. Acesta, inițial, va contacta telefonic operatorului cazării la care se dorește să se efectueze rezervarea și se asigură că perioada solicitată de client este disponibilă, în conformitate cu disponibilitatea în timp real din cadrul platformei.

– După realizarea verificărilor, operatorul asociației va contacta telefonic clientul care a trimis formularul de rezervare în maxim 48 de ore de la completarea formularului și îi va transmite informațiile necesare pentru plata avansului. Avansul reprezintă 50% din totalul sumei reprezentând contravaloarea serviciilor rezervate și va fi primit în contul asociației.

– După ce avansul a fost plătit, operatorul asociației va bloca pe site perioadele respective și va comunica operatorului de turism rezervarea. O rezervare este confirmată la momentul plății avansului.

– La check-in clientul va plăti cash restul sumei datorate operatorului de turism. Dacă se optează ca restul de 50% din sumă să fie achitat prin ordin de plată, acestă plată trebuie să fie realizată cu cel puțin 5 zile înainte de ziua check-inului, în contul asociației, urmând ca această sumă de bani să fie transferată de îndată operatorului de turism. Nu este posibilă plata cu cardul la momentul check-in-ului.

 1. Clienții trebuie să respecte intervalele orare de check-in și check-out ale fiecărei unități, respectiv toate celelalte condiții impuse de operatorii de turism.
 2. Ca regulă generală, aplicabilă tuturor operatorilor de turism, fumatul nu este permis în interiorul unităților de cazare. Fumatul este permis în exterior, în locurile special amenajate.
 3. Clienții trebuie să părăsească proprietatea într-o manieră civilizată la plecare. Aceasta include spălarea și aruncarea resturilor de mâncare, respectiv returnarea tuturor obiectelor în poziția inițială. La plecare oaspeții trebuie să oprească luminile și să se asigure că ușile și ferestrele unității de cazare sunt închise.
 4. Clienții vor fi direct răspunzători pentru orice prejudiciu adus unității de cazare, de orice natură, cu titlu exemplificativ, dar fără a ne limita la acestea, asupra oricărui obiect de mobilier, aparatură electronică, obiecte sanitare, pardoselii,  finisajului sau oricărui accesoriu prin actul produs de clientul care a făcut rezervarea sau persoanele care îl însoțesc.
 1. Anularea/modificarea rezervării
 • Clientul care a efectuat o rezervare pe care nu o mai poate onora este obligat să transmită acest fapt cât mai repede operatorilor platformei Visit Toplița.
 • Anularea se face prin e-mail/mesaj whatsapp la datele de contact afișate pe site sau orice altă modalitate de comunicare în scris, cu declarația dumneavoastră fără echivoc de anulare a rezervării.
 • Clienții au dreptul de a anula și primi înapoi întreaga sumă achitată cu titlu de avans, dacă cererea de anulare ajunge la cunoștința asociației cu cel puțin 15 zile înainte de ziua check-inului. În acest sens, pentru anularea rezervării este obligatoriu să menționați, alături de mențiunea expresă că doriți anularea rezervării, numărul contului bancar / titularul contului bancar în care ar trebui să fie rambursată suma reprezentând avans. În acest caz, returnarea sumei de bani se va face în termen de maxim 14 zile de la data comunicării solicitării de anulare a rezervării.
 • În cazul în care clientul va anula rezervarea, iar data în care cererea de anulare este comunicată (în sensul că este adusă efectiv la cunoștința asociației) este cu mai puțin de 15 zile înainte de ziua check-inului, clientul pierde avansul.
 • În cazul incidenței unui caz de forță majoră ( fenomene naturale, stare de urgență sau alte situații ce fac imposibil organizarea sejurului, din motive ce nu țin de client), clientului i se va restitui avansul.
 •  În situația în care un operator de turism anulează o rezervare confirmată, cu avansul plătit, întrega responsabilitate îi revine acestuia. Întrucât scopul nostru este de a mulțumi clienții în activitatea noastră, vom contacta clienții,  vom expune problema și vom încerca să o rezolvăm amiabil, fie prin returnarea avansului, fie prin oferirea unei alte opțiuni de cazare. În cazul în care prețurile noii unități de cazare sunt superioare celei rezervate, operatorul de turism va suporta diferența de preț.
 • Modificările survenite în urma oricăror rezervări trebuie efectuate prin e-mail la datele de contact afișate pe site. Nicio modificare nu va fi garantată până în momentul primirii în scris a confirmării de la operatorul de turism la care s-a confirmat rezervarea. Tarifele survenite în urma modificarilor pot varia, în funcâie de natura modificării, cât și de disponibilitatea operatorului de turism la momentul comunicării solicitării de modificare a rezervării, iar toate costurile suplimentare vor fi suportate de client.
 • Proprietate intelectuală
 • Toate drepturile de proprietate intelectuală aferente conținutului prezentului website sunt în proprietatea Asociației Pentru Toplița.
 • Descărcarea sau copierea materialelor de pe acest site este permisă numai pentru uz personal, non-comercial. Nu este permisă reproducerea, exceptând uzul personal, non-comercial, cu acordul reprezentanților asociației, publicarea, transmiterea, distribuirea, afişarea, ştergerea, adăugarea, modificarea, crearea unor lucrări derivate, vinderea sau participarea la vânzarea oricăror materiale din conţinutul acestui site, al oricărui software aferent. Orice altă utilizare a materialelor de pe acest site, inclusiv reproducerea în alte scopuri decât cel personal, non-comercial, modificarea, distribuirea sau republicarea, fără acordul prealabil, în scris, din partea asociației, este strict interzisă.
 • Asociația își rezervă dreptul de vă interzice oricând accesul pe site sau de a refuza orice intenție de rezervare efectuată pe site.
 • Forța majoră/cazul fortuit
 • Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau/și executarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră sau cazul fortuit așa cum sunt definite de lege.
 • Forța majoră și cazul fortuit exonerează de răspundere partea care o invocă cu cerința notificării partenerului contractual în termen de 5 zile de la aparitia cazului de fortă majoră.
 • Modficarea site-ului
 • Asociația Pentru Toplița își rezervă dreptul de a modifica/actualiza termenii și condițiile, dar și conținutul site-ului, fără o notificarea prealabilă, fiind obligația clienților/utilizatorilor de a le analiza anterior utilizării site-ului, respectiv a efectuării unei rezervări.
 • Legea aplicabilă
 • Prezentele termeni și condiții sunt guvernate și interpretate conform legilor române, precum și celor europene aplicabile. Litigiile născute din interpretarea și executarea contractelor încheiate de clienți cu asociația se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la instanțele judecătorești competente.